Работа.Трудовое законодательство
Унифицированная форма N Т-9а. Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку

Унифицированная форма N Т-9а
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1

(см. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации)

                              ------------+
                              і  Код  і
                              +-----------+
                        Форма по ОКУДі 0301023 і
                              +-----------+
                           по ОКПОі      і
---------------------------------------------------     L------------
         наименование организации

                 --------------------T------------------+
                 і Номер документа і Дата составления і
                 +-------------------+------------------+
         Приказ     і          і         і
       (распоряжение)   L-------------------+-------------------
 о направлении работника в командировку

   Направить в командировку:

--------------------------------T--------------T----------T-------------+
іФамилия, имя, отчество     і       і     і       і
+-------------------------------+--------------+----------+-------------+
іТабельный номер        і       і     і       і
+-------------------------------+--------------+----------+-------------+
іСтруктурное подразделение   і       і     і       і
+-------------------------------+--------------+----------+-------------+
іДолжность           і       і     і       і
і(специальность,        і       і     і       і
іпрофессия)           і       і     і       і
+--------T---------T------------+--------------+----------+-------------+
іКоманди-і место і страна,  і       і     і       і
і ровка іназначе- і  город  і       і     і       і
і    і  ния  і      і       і     і       і
і    і     +------------+--------------+----------+-------------+
і    і     іорганизация і       і     і       і
і    +---------+------------+--------------+----------+-------------+
і    і дата  і  начала  і       і     і       і
і    і     +------------+--------------+----------+-------------+
і    і     і окончания і       і     і       і
і    +---------+------------+--------------+----------+-------------+
і    ісрок (календарные дни)і       і     і       і
і    +----------------------+--------------+----------+-------------+
і    і     цель     і       і     і       і
+--------+----------------------+--------------+----------+-------------+
іКомандировка за счет средств  і       і     і       і
і(указать источник       і       і     і       і
іфинансирования)        і       і     і       і
+-------------------------------+--------------+----------+-------------+
іС приказом (распоряжением)   і       і     і       і
іработник ознакомлен. Личная  і       і     і       і
іподпись работника.       і       і     і       і
іДата              і       і     і       і
L-------------------------------+--------------+----------+--------------

Основание: _____________________________________________________________
         служебное задание, другое основание (номер, дата)
________________________________________________________________________

Руководитель организации _________ ______________ ______________________
             должность личная подпись  расшифровка подписи

 
Rambler's Top100