Работа.Трудовое законодательство
Унифицированная форма N Т-8а. Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении)

Унифицированная форма N Т-8а
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1

(см. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации)

                              ------------+
                              і  Код  і
                              +-----------+
                        Форма по ОКУДі 0301021 і
                              +-----------+
                           по ОКПОі      і
---------------------------------------------------     L------------
         наименование организации

                 --------------------T------------------+
                 і Номер документа і Дата составления і
                 +-------------------+------------------+
           Приказ   і          і         і
         (распоряжение) L-------------------+-------------------
о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении)

Прекратить действие трудовых договоров с работниками, (уволить) (ненужное
                зачеркнуть)

------------------------T-------T----------T--------------T-----------------T---------------T------------T----------T------------------+
іФамилия, имя, отчество іТабель-іСтруктур- і Должность  іТрудовой договор і   Дата   і Основание іДокумент, і  С приказом  і
і            і ный і  ное  і(специальность+---------T-------+ прекращения іпрекращения і номер, і (распоряжением) і
і            і номер іподразде- і, профессия), і номер і дата і (расторжения) і(расторженияі  дата  і   работник   і
і            і    і ление  іразряд, класс і     і его і  трудового  і) трудового і     іознакомлен. Личнаяі
і            і    і     і (категория) і     ізаклю- і  договора  і договора і     іподпись работника.і
і            і    і     і квалификации і     і чения і (увольнения) і(увольнения)і     і    Дата    і
+-----------------------+-------+----------+--------------+---------+-------+---------------+------------+----------+------------------+
і      1      і  2  і  3   і   4    і  5  і  6  і    7    і   8   і  9   і    10    і
+-----------------------+-------+----------+--------------+---------+-------+---------------+------------+----------+------------------+
і            і    і     і       і     і    і        і      і     і         і
+-----------------------+-------+----------+--------------+---------+-------+---------------+------------+----------+------------------+
і            і    і     і       і     і    і        і      і     і         і
+-----------------------+-------+----------+--------------+---------+-------+---------------+------------+----------+------------------+
і            і    і     і       і     і    і        і      і     і         і
+-----------------------+-------+----------+--------------+---------+-------+---------------+------------+----------+------------------+
і            і    і     і       і     і    і        і      і     і         і
+-----------------------+-------+----------+--------------+---------+-------+---------------+------------+----------+------------------+
і            і    і     і       і     і    і        і      і     і         і
+-----------------------+-------+----------+--------------+---------+-------+---------------+------------+----------+------------------+
і            і    і     і       і     і    і        і      і     і         і
L-----------------------+-------+----------+--------------+---------+-------+---------------+------------+----------+-------------------

Руководитель организации _________ ______________ ______________________
             должность личная подпись  расшифровка подписи

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
(от " " _________ 20  г. N _________) рассмотрено

 
Rambler's Top100