Работа.Трудовое законодательство
Унифицированная форма N Т-7. График отпусков

Унифицированная форма N Т-7
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1

(см. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации)

                              ------------+
                              і  Код  і
                              +-----------+
                        Форма по ОКУДі 0301020 і
                              +-----------+
                           по ОКПОі      і
---------------------------------------------------     L------------
         наименование организации

Мнение выборного профсоюзного органа                              Утверждаю
от " " _________ 20 г. N _____ учтено                            Руководитель_________________
                             ------------T---------------T--------+         должность
                     График отпусков і  Номер  і   Дата   і На год і
                             і документа і составления і    і ______________ ___________________
                             +-----------+---------------+--------+ личная подпись расшифровка подписи
                             і      і        і    і
                             L-----------+---------------+---------
                                                    " __ " _______ 20  г.

---------------T--------------T----------------------------T-----------T--------------------------------------------------T---------+
і Структурное і Должность  і  Фамилия, имя, отчество  і Табельный і           Отпуск           іПримеча- і
іподразделение і(специальностьі              і  номер  +---------T----------------T-----------------------+  ние  і
і       і , профессия) і              і      іколичест-і   дата   і перенесение отпуска і     і
і       і по штатному і              і      і  во  +--------T-------+-----------T-----------+     і
і       і расписанию і              і      ікалендар-ізаплани-іфакти- і основание і  дата  і     і
і       і       і              і      іных дней ірованнаяіческая і(документ) іпредполага-і     і
і       і       і              і      і     і    і    і      і  емого  і     і
і       і       і              і      і     і    і    і      і отпуска і     і
+--------------+--------------+----------------------------+-----------+---------+--------+-------+-----------+-----------+---------+
і   1    і   2    і       3       і   4   і  5  і  6  і  7  і   8   і   9   і  10  і
+--------------+--------------+----------------------------+-----------+---------+--------+-------+-----------+-----------+---------+
і       і       і              і      і     і    і    і      і      і     і
+--------------+--------------+----------------------------+-----------+---------+--------+-------+-----------+-----------+---------+
і       і       і              і      і     і    і    і      і      і     і
+--------------+--------------+----------------------------+-----------+---------+--------+-------+-----------+-----------+---------+
і       і       і              і      і     і    і    і      і      і     і
+--------------+--------------+----------------------------+-----------+---------+--------+-------+-----------+-----------+---------+
і       і       і      и т.д.      і      і     і    і    і      і      і     і
L--------------+--------------+----------------------------+-----------+---------+--------+-------+-----------+-----------+----------

Руководитель кадровой службы _________ ______________ __________________
               должность личная подпись расшифровка подписи

 
Rambler's Top100