Работа.Трудовое законодательство
Унифицированная форма N Т-6а. Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам

Унифицированная форма N Т-6а
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1

(см. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации)

                              ------------+
                              і  Код  і
                              +-----------+
                        Форма по ОКУДі 0301019 і
                              +-----------+
                           по ОКПОі      і
---------------------------------------------------     L------------
         наименование организации

                 --------------------T------------------+
                 і Номер документа і Дата составления і
                 +-------------------+------------------+
        Приказ      і          і         і
      (распоряжение)    L-------------------+-------------------
  о предоставлении отпуска работникам

   Предоставить отпуск:

-------------T--------T---------T----------T------------------------------------------------------------------------T---------+
і Фамилия, іТабель- іСтруктур-іДолжность і                 Отпуск                 і  С  і
і  имя,  і ный  і  ное  і(специаль-+-----------------------------T-------------T---------T------------------+приказом і
і отчество і номер іподразде-і ность, і       вид       і за период і всего і    дата    і(распоря-і
і      і    і ление іпрофессия)і               і  работы  ікалендар-і         і жением) і
і      і    і     і     +-----------T-----------------+------T------+ных дней +--------T---------+работник і
і      і    і     і     і ежегодный і  ежегодный  і с  і по і     і начала іокончанияіознаком- і
і      і    і     і     і основной і дополнительный і   і   і     і    і     і лен.  і
і      і    і     і     іоплачивае- і оплачиваемый  і   і   і     і    і     і Личная і
і      і    і     і     імый отпуск,іотпуск, учебный, і   і   і     і    і     і подпись і
і      і    і     і     ікалендарныхі без сохранения і   і   і     і    і     іработникаі
і      і    і     і     і  дней  ізаработной платы і   і   і     і    і     і . Дата і
і      і    і     і     і      і  и другие   і   і   і     і    і     і     і
і      і    і     і     і      і  (указать),  і   і   і     і    і     і     і
і      і    і     і     і      ікалендарных дней і   і   і     і    і     і     і
+------------+--------+---------+----------+-----------+-----------------+------+------+---------+--------+---------+---------+
і   1   і  2  і  3  і  4   і   5   і    6    і 7  і 8  і  9  і  10  і  11  і  12  і
+------------+--------+---------+----------+-----------+-----------------+------+------+---------+--------+---------+---------+
і      і    і     і     і      і         і   і   і     і    і     і     і
+------------+--------+---------+----------+-----------+-----------------+------+------+---------+--------+---------+---------+
і      і    і     і     і      і         і   і   і     і    і     і     і
+------------+--------+---------+----------+-----------+-----------------+------+------+---------+--------+---------+---------+
і      і    і     і     і      і         і   і   і     і    і     і     і
+------------+--------+---------+----------+-----------+-----------------+------+------+---------+--------+---------+---------+
і      і    і     і     і      і         і   і   і     і    і     і     і
L------------+--------+---------+----------+-----------+-----------------+------+------+---------+--------+---------+----------

Руководитель _________  ______________  ________________________
       должность  личная подпись   расшифровка подписи

            Печатать с оборотом. Подпись печатать на обороте

 
Rambler's Top100