Работа.Трудовое законодательство
Унифицированная форма N Т-61. Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)

Унифицированная форма N Т-61
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1

(см. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации)

                                      ------------+
                                      і  Код  і
                                      +-----------+
                               Форма по ОКУДі 0301052 і
                                      +-----------+
                                  по ОКПОі      і
---------------------------------------------------------------   ------+-----------+
           наименование организации   Трудовой договор іномері      і
                                   +-----+-----------+
                                   ідата і      і
                                   L-----+------------
                   --------------------T-----------------+
                   і Номер документа іДата составления і
                   +-------------------+-----------------+
                   і          і         і
         Записка-расчет   L-------------------+------------------
     при прекращении (расторжении)
  трудового договора с работником (увольнении)

                                  --------------------+
                                  і Табельный номер і
                                  +-------------------+
                                  і          і
-------------------------------------------------------------------+--------------------
            фамилия, имя, отчество

----------------------------------------------------------------------------------------
           структурное подразделение

----------------------------------------------------------------------------------------
   должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации

Трудовой договор прекращен (работник уволен)         "  "_____________ 20  г.
                      ненужное зачеркнуть

________________________________________________________________________________________
     основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)

приказом (распоряжением) от "  "___________ 20 года  N ______________

Использованы авансом
-------------------- дней отпуска за период работы с "  "___________  г.
Не использованы                  по "  "___________  г.

Работник кадровой службы _________  __________________ _____________________
             должность   личная подпись  расшифровка подписи

             "  " ____________________ 20   г.

                      Оборотная сторона формы N Т-61

             Расчет оплаты отпуска

----------------T--------------+  ------------------------T------------+
і  Расчетный  і  Выплаты,  і  і   Количество    і Средний  і
і  период   і учитываемые і  і            і дневной  і
+-----T---------+при исчисленииі  +-----------T-----------+ (часовой) і
і год і месяц і  среднего  і  ікалендарныхі  часов  і заработок, і
і   і     ізаработка, рубі  і  дней  ірасчетного і  руб   і
і   і     і       і  ірасчетного і периода і      і
і   і     і       і  і периода і      і      і
+-----+---------+--------------+  +-----------+-----------+------------+
і 1 і  2  і   3    і  і   4   і   5   і   6   і
+-----+---------+--------------+  +-----------+-----------+------------+
і   і     і       і  і      і      і      і
+-----+---------+--------------+  і      і      і      і
і   і     і       і  і      і      і      і
+-----+---------+--------------+  і      і      і      і
і   і     і       і  і      і      і      і
+-----+---------+--------------+  і      і      і      і
і   і     і       і  і      і      і      і
+-----+---------+--------------+  L-----------+-----------+-------------
і   і     і       і
+-----+---------+--------------+
і   і     і       і
+-----+---------+--------------+  ------------------------T------------+
і   і     і       і  іКоличество дней отпускаі Сумма за і
і   і     і       і  і            іотпуск, руб і
+-----+---------+--------------+  і            і      і
і   і     і       і  і            і      і
+-----+---------+--------------+  +-----------T-----------+      і
і   і     і       і  іиспользова-і  не   і      і
+-----+---------+--------------+  і  но   іиспользова-і      і
і   і     і       і  і авансом і  но   і      і
+-----+---------+--------------+  +-----------+-----------+------------+
і   і     і       і  і   7   і   8   і   9   і
+-----+---------+--------------+  +-----------+-----------+------------+
і   і     і       і  і      і      і      і
L-----+---------+--------------+  і      і      і      і
   Итого   і       і  і      і      і      і
        L---------------  L-----------+-----------+-------------

               Расчет выплат

------------------------T--------------------T----------------T---------+
і  Начислено, руб   і  Удержано, руб  і Задолженность, іПричитае-і
і            і          і   руб    і тся к і
+----T-----T-----T------+-------T-----T------+-------T--------+ выплате і
і  і   і   івсего і налог і   івсего і за  і  за  і сумма, і
і  і   і   і   і на  і   і   іоргани-іработни-і  руб  і
і  і   і   і   ідоходы і   і   ізацией і ком  і     і
+----+-----+-----+------+-------+-----+------+-------+--------+---------+
і 10 і 11 і 12 і 13 і 14  і 15 і 16 і 17  і  18  і  19  і
+----+-----+-----+------+-------+-----+------+-------+--------+---------+
і  і   і   і   і    і   і   і    і    і     і
L----+-----+-----+------+-------+-----+------+-------+--------+----------

К выплате сумма _______________________________________________________
                   прописью
         _____________________________________ руб _________ коп
                      (__________ руб _________ коп)
                       цифрами

по платежной ведомости (расходному ордеру) N ____ от " "______ 20  г.
Бухгалтер  _____________________ ____________________________________
        личная подпись      расшифровка подписи

 
Rambler's Top100