Работа.Трудовое законодательство
Унифицированная форма N Т-5а. Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу

Унифицированная форма N Т-5а
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1

(см. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации)

                              ------------+
                              і  Код  і
                              +-----------+
                        Форма по ОКУДі 0301018 і
                              +-----------+
                           по ОКПОі      і
---------------------------------------------------     L------------
         наименование организации

                    -----------T---------------------+
                    і Номер  і Дата составления  і
                    ідокумента і           і
                    +----------+---------------------+
              Приказ   і     і           і
            (распоряжение) L----------+----------------------
       о переводе работников на другую работу

   Перевести на другую работу:---------------T---------T-----------------T---------------------T----------T-------------T--------------T---------------+
іФамилия, имя, іТабельныйі  Структурное  і   Должность   і Тарифная іВид перевода і Основание: і С приказом  і
і  отчество  і номер і подразделение і  (специальность,  і ставка і (постоянно, і изменение к і(распоряжением)і
і       і     і         і профессия), разряд, і (оклад), і временно) і трудовому  і  работник  і
і       і     і         і класс (категория) інадбавка, і       ідоговору; или і ознакомлен. і
і       і     і         і  квалификации   і  руб  і       і  другой  іЛичная подпись.і
і       і     і         і           і     і       і  документ  і   Дата   і
і       і     +---------T-------+--------------T------+     +------T------+-------T------+        і
і       і     і прежнее і новое і  прежняя  іновая і     і с  і по і номер і дата і        і
і       і     і     і    і       і   +----------+   і   і    і   і        і
і       і     і     і    і       і   і новая  і   і   і    і   і        і
+--------------+---------+---------+-------+--------------+------+----------+------+------+-------+------+---------------+
і   1    і  2  і  3  і  4  і   5    і 6  і  7   і 8  і 9  і 10  і 11 і   12    і
+--------------+---------+---------+-------+--------------+------+----------+------+------+-------+------+---------------+
і       і     і     і    і       і   і     і   і   і    і   і        і
і       і     +---------+-------+--------------+------+----------+   і   і    і   і        і
і       і     і     і    і       і   і     і   і   і    і   і        і
+--------------+---------+---------+-------+--------------+------+----------+------+------+-------+------+---------------+
і       і     і     і    і       і   і     і   і   і    і   і        і
і       і     +---------+-------+--------------+------+----------+   і   і    і   і        і
і       і     і     і    і       і   і     і   і   і    і   і        і
+--------------+---------+---------+-------+--------------+------+----------+------+------+-------+------+---------------+
і       і     і     і    і       і   і     і   і   і    і   і        і
і       і     +---------+-------+--------------+------+----------+   і   і    і   і        і
і       і     і     і    і       і   і     і   і   і    і   і        і
L--------------+---------+---------+-------+--------------+------+----------+------+------+-------+------+----------------

Руководитель организации _________ ______________ ______________________
             должность личная подпись  расшифровка подписи

 
Rambler's Top100