Работа.Трудовое законодательство
Унифицированная форма N Т-3. Штатное расписание

Унифицированная форма N Т-3
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. N 1

(см. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации)

                              ------------+
                              і  Код  і
                              +-----------+
                        Форма по ОКУДі 0301017 і
                              +-----------+
                           по ОКПОі      і
---------------------------------------------------     L------------
         наименование организации

    Штатное расписание    -------------T------------+
                 і  Номер  і  Дата  і
                 і документа ісоставления і
                 +------------+------------+
                 і      і      іУтверждено
                 L------------+-------------
                               Приказом организации от " " ____ 20__ г. N ____
     на период ________ с" " ___________ 20  г.    Штат в количестве _______ единиц

---------------------T---------------T------------T-------------T---------------T-------------T------------+
і  Структурное   і  Должность  і Количество і Тарифная  і Надбавки, руб і Всего, руб і Примечание і
і  подразделение  і(специальность,і штатных  і  ставка  і        і(гр.5 + гр.6 і      і
+-------------T------+ профессия), і  единиц  і (оклад) и +----T-----T----+ + гр.7 +  і      і
інаименование і код і разряд, класс і      і пр., руб  і  і   і  і  гр.8)  і      і
і       і   і (категория) і      і       і  і   і  і       і      і
і       і   і квалификации і      і       і  і   і  і       і      і
+-------------+------+---------------+------------+-------------+----+-----+----+-------------+------------+
і   1   і 2  і    3    і   4   і   5   і 6 і 7 і 8 і   9   і   10   і
+-------------+------+---------------+------------+-------------+----+-----+----+-------------+------------+
і       і   і        і      і       і  і   і  і       і      і
+-------------+------+---------------+------------+-------------+----+-----+----+-------------+------------+
і       і   і        і      і       і  і   і  і       і      і
+-------------+------+---------------+------------+-------------+----+-----+----+-------------+------------+
і       і   і        і      і       і  і   і  і       і      і
+-------------+------+---------------+------------+-------------+----+-----+----+-------------+------------+
і       і   і        і      і       і  і   і  і       і      і
+-------------+------+---------------+------------+-------------+----+-----+----+-------------+------------+
і       і   і        і      і       і  і   і  і       і      і
+-------------+------+---------------+------------+-------------+----+-----+----+-------------+------------+
і       і   і        і      і       і  і   і  і       і      і
+-------------+------+---------------+------------+-------------+----+-----+----+-------------+------------+
і       і   і        і      і       і  і   і  і       і      і
+-------------+------+---------------+------------+-------------+----+-----+----+-------------+------------+
і       і   і        і      і       і  і   і  і       і      і
L-------------+------+---------------+------------+-------------+----+-----+----+-------------+-------------
              Итого   і      і       і  і   і  і       і
                   L------------+-------------+----+-----+----+--------------

Руководитель кадровой службы _______________ __________________ ________________________
                должность   личная подпись   расшифровка подписи
Главный бухгалтер      _______________ ___________________________________________
               личная подпись      расшифровка подписи

 
Rambler's Top100