Работа.Трудовое законодательство
Форма 9. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве

(Приложение к Постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 24 октября 2002 г. N 73)

							 Форма 9                              
                                  
 ЖУРНАЛ                               
 РЕГИСТРАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ <*>         
                                  
 +------------------------------------------------------------------------------------+
 і         (наименование организации, фамилия, имя, отчество         і
 і             работодателя - физического лица,             і
 і               его регистрационные данные)              і
 +------------------------------------------------------------------------------------і
 і N іДата иіФ.И.О.іПрофес-іМесто, гдеіВид про-іОписаниеіN акта іПоследствияіПринятыеі
 іп/півремя іпост- ісия  іпроизошел іисшест- іобстоя- іформы  інесчастногоімеры по і
 і  інес- ірадав-і(долж- інесчастныйівия,  ітельств,іН-1   іслучая (ко-іустране-і
 і  ічаст- ішего, іность) іслучай  іпривед- іпри ко- і(Н-1ПС) іличество  інию при-і
 і  іного ігод  іпостра-і(структур-ішего к іторых  іо нес- ідней нетру-ічин нес-і
 і  іслучаяірожде-ідавшегоіное под- інесчаст-іпроизо- ічастном ідоспособ- ічастногоі
 і  і   іния, і    іразделе- іному  ішел нес-іслучае іности, ин- іслучая і
 і  і   іобщий і    іние)   іслучаю ічастный іна про- івалидный, і    і
 і  і   істаж і    і     і    іслучай іизводст-ісмертельныйі    і
 і  і   іработыі    і     і    і    іве и да-іисход)   і    і
 і  і   і   і    і     і    і    іта его і      і    і
 і  і   і   і    і     і    і    іутверж- і      і    і
 і  і   і   і    і     і    і    ідения  і      і    і
 +---+------+------+-------+----------+--------+--------+--------+-----------+--------і
 і 1 і  2 і  3 і  4  і   5  і  6  і  7  і  8  і   9   і  10  і
 +------------------------------------------------------------------------------------+
                                  
 --------------------------------                  
 <*> Журнал регистрации несчастных случаев на производстве подлежит хранению в организации в течение 45 лет.
 
Rambler's Top100